नगर पालिका

नगर पालिका परिषद् बागेश्वर

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद कपकोट बागेश्वर उत्तराखण्ड पिन 263642

ईमेल : nppbageshwar[at]gmail[dot]com
फोन : 05963-220030